Skip to content Skip to footer
Panasz

Panaszkezelési Szabályzat – M Dental Kft.

A panaszkezelési szabályzat célja

A Panaszkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse a különböző csatornákon az M Dental Kft.-hez (a továbbiakban: Medicover Fogászat) beérkezett ügyfélpanaszok kezelésének a folyamatát, szabályozza az ezzel kapcsolatos teendőket, felelősöket, határidőket, annak érdekében, hogy az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálását folyamatosan biztosítani és fejleszteni lehessen.

A panasz bejelentésének módjai

A Medicover Fogászat ügyfeleinek joguk van panaszt tenni az M Dental Kft. által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban az alábbi elérhetőségen:

Szóbeli panasz esetén:

– személyesen: az M Dental Kft. által mindenkor működtetett, fogászati ellátás nyújtására jogosult telephelyein, intézményeiben, nyitvatartási időben. (Aktuális telephelyek mindenkor megtalálhatóak a https://medicoverdental.hu honlapon.)
– telefonon: A Medicover Call Centerén keresztül (rögzített telefonvonalon): +36 1 465 3100, munkanapokon (hétfőtől- péntekig) reggel 7.00-órától este 20.00 óráig.

Írásbeli panasz esetén:

– személyesen vagy érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkező harmadik személy (képviselő) útján. Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
– Postai úton, a következő levelezési címre megküldve, mely egyben a Medicover Fogászat székhelye is: M Dental Kft., 1134 Budapest Váci út 29-31.
– elektronikus levélben, az ugyfelkapcsolat@medicover.hu e-mail címre.

A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálás térítésmentes, azért külön díjat az M Dental Kft. nem számít fel.

Kattintson ide a teljes panaszkezelési szabályzat letöltéséhez.